Autoverzekering

Autoverzekering

Wanneer u deelneemt aan het verkeer, is er het risico om schade op te lopen. Deze schade kan leiden tot hoge kosten. Het is dan fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit, een WAM-verzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoed de schade die u met uw auto toebrengt aan een derde. Naast de WA-dekking, kunt u ook kiezen voor een WA Beperkt Casco dekking en een WA Volledig Casco dekking. Deze dekkingen zijn gemakkelijk uit te breiden met bijvoorbeeld een schade inzittenden verzekering, een No-claim beschermer of verhaalsrechtsbijstand. Zo kiest u gemakkelijk de dekking die het beste bij u én uw auto past.

Voordelen

 • Scherpe premie
 • No-claim korting tot 80%
 • Alle af-fabriek geleverde accessoires standaard meeverzekerd
 • Tweede gezinsauto kortingsregeling mogelijk
 • No-claim beschermer
 • Mogelijkheid om 3 jaar aanschafwaarde of nieuwwaarderegeling bij te sluiten
 • Snelle schade afhandeling

Dekking

In het verkeer gebeuren de meeste ongelukken. Het is dan prettig om te weten dat u goed verzekerd de weg op kunt. Onze autoverzekering bestaat uit vier basisdekkingen:

 • WA: Deze dekking is verplicht voor iedere autobezitter. Schade die u met uw auto toebrengt aan een derde is gedekt.
 • WA Beperkt Casco: Met deze dekking verzekerd u naast het WA risico ook schade veroorzaakt door ruitbreuk, brand, storm, hagel en diefstal.
 • WA Volledig Casco: Naast de schade die u een ander toebrengt, wordt bij deze dekking ook uw eigen schade vergoed.

Naast de basisdekking kunt u kiezen voor de volgende aanvullingen:

 • Ongevallen inzittenden verzekering: De financiële gevolgen van een ongeval voor uzelf of uw passagiers zijn op basis van uw autoverzekering meestal niet gedekt. Met een ongevallenverzekering voor inzittenden is dit risico af te dekken. Bij overlijden, blijvende invaliditeit, ziekenhuisverblijf en schade aan persoonlijke eigendommen wordt een uitkering toegekend.
 • Schade inzittenden verzekering: Met een schadeverzekering voor inzittenden worden alle daadwerkelijk geleden kosten van aantoonbare schade voor bestuurder en passagiers vergoed tot een bepaald bedrag.  Daaronder vallen vele soorten schades, zoals aan kleding en bagage, medische kosten, inkomensverlies, aanpassingen in uw woning en smartengeld.
 • No-claim beschermer: Wanneer u schade veroorzaakt valt u normaliter terug in uw no-claim kortingspercentage. De No-claim beschermer voorkomt dit en zorgt ervoor dat uw kortingspercentage gelijk blijft. En dat betekent: na één schuldschade in een kalenderjaar, geen premieverhoging als gevolg van schade.
 • Verhaalsrechtsbijstand: In het verkeer zijn we kwetsbaar. En daar ontstaan ook de meeste conflicten. Met de verhaalsrechtsbijstand heeft u recht op juridische steun als u betrokken raakt bij een geschil in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze autoverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA dekking is onder andere:

 • Schade aan uw eigen auto
 • Verwondingen aan uzelf als bestuurder (een inzittendenverzekering biedt hiervoor wél dekking)
 • Schade aan zaken die vervoerd worden met het motorrijtuig

Uitgesloten van de WA Beperkt Casco dekking en de WA Volledig Casco dekking is onder andere:

 • Schade ontstaan aan het motorrijtuig indien de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde
 • Schade door kosten inzake herstel van technische gebreken
 • Schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het motorrijtuig

Wat zijn de kosten?

Aan de hand van enkele gegevens van uw auto kunnen wij u snel een indicatie van de premie geven.

Tot 10 procent pakketkorting

Als u verzekeringen sluit in 2 of meer rubrieken dan krijgt u pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 10% en is van toepassing op de totale premie. Sluit u een aanvullende dekking voor uw autoverzekering dan krijgt u wel de korting, echter deze verzekeringen tellen niet mee voor het aantal rubrieken.

Wilt u weten welke voordelen Numan Assurantieadviseurs u kan bieden?
Maak dan nu een afspraak met één van onze adviseurs.

Wilt u een offerte aanvragen?