Particulieren

Particulieren

Wat kunnen wij als financieel adviseur voor u doen? Voor u als particulier hebben wij een scala aan financiële diensten beschikbaar en toegankelijk op één adres en dat is wel zo vertrouwd!

Iedereen loopt risico’s. De een wat meer dan de ander. Daarmee vertellen we u natuurlijk niets nieuws, want dat wist u al. Maar de vraag is hoe we met die risico’s omgaan. Want verzekeren is geen doel, het is een middel om rustig te kunnen genieten van het leven. In de wetenschap dat de grote klappen door een verzekeringmaatschappij zullen worden opgevangen. Die rust en die wetenschap dat alles goed geregeld is, kan alleen ontstaan wanneer:

 1. Die risico’s eerst goed in kaart zijn gebracht
 2. Uitgebreid is gekeken welke risico’s u zelf zou kunnen dragen
 3. En goed is gekeken welke verzekeringsoplossingen de rust kunnen geven waar u naar op zoek bent

Dat is het dagelijkse werk van Numan Assurantieadviseurs Sterker nog, dat werk vinden wij nog leuk ook. Inventariseren, oplossingen bedenken en vooral goed vergelijken. Want wanneer er één ding duidelijk is, dan is het wel dat verzekeringsmaatschappijen onderling enorm verschillen. In voorwaarden en premies, maar vooral ook in hun manier van werken.

De adviseurs van Van Der Laan b.v. kennen daar de weg in en juist dat maakt de kans, dat de polis en de verzekeringmaatschappij die wij samen met u kiezen ook precies dat doen wat u er van verwacht, maximaal. Daar staan we voor!

Een extra stukje zekerheid
Eigenlijk ontstaat er dan nog een extra stukje zekerheid! de wetenschap, dat u altijd op ons kunt terugvallen, wanneer er problemen zouden ontstaan. Bij schade bijvoorbeeld. Want wanneer u dat wilt, zijn wij vanaf nu uw persoonlijk financieel adviseur.

Voor de meeste mensen geldt, dat zij recht krijgen op AOW zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Overigens zijn er wel spelregels m.b.t. de duur dat men in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt.

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering?

 • Voor alleenstaanden is het AOW-pensioen ca. 70% van het netto minimum loon
 • Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar ontvangen een toeslag waardoor hun AOW-pensioen op 90% terecht zal komen
 • En gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder 50% van het minimum loon. Samen 100% dus

Meer inkomen
Eigenlijk bestaan er maar drie methodes om zeker te zijn dat u straks niet alleen van uw AOW hoeft te leven.

 1. Via de werkgever aanvullend pensioen opbouwen. Vaak zijn dat verplichte regelingen, waarbij de premie die aan u in rekening wordt gebracht afhankelijk is van uw salaris, maar waarbij de uitkomst afhankelijk wordt gesteld van het resultaat van beleggingen.
 2. Zelf extra sparen via ‘lijfrente’. Daarmee hevelt u als het ware delen van uw huidige inkomen (voordat er belasting over wordt geheven) over naar de periode dat u met pensioen bent. Een interessante methode wanneer u op dit moment voldoende over houdt.
 3. Zelf sparen op een spaar- of beleggingsrekening.

Minder lasten
Op die manier kunt u natuurlijk zorgen voor extra inkomen. Maar u zou er ook voor kunnen kiezen tegen die tijd minder lasten te hebben. Daarbij kunt u denken aan een eigen huis waarvan de hypotheek is afgelost tegen de tijd dat u met pensioen bent. Het is erg adviesgevoelige materie. Temeer daar de fiscus veel goed vindt, maar wel over uw schouder blijft meekijken. Inzicht krijgen is dan ook van groot belang. En daar gaan wij u graag aan helpen. Het is ons vak.

Wanneer u wilt, kunt u direct een afspraak met ons maken. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Net wat u het beste uitkomt.

Wie naar een gezonde vermogensgroei streeft, ziet zich geconfronteerd met tal van verschillende mogelijkheden:

 • Zelf aandelen kopen
 • Beleggen via beleggingsfondsen
 • Beleggingsverzekeringen
 • De traditionele spaarrekening
 • Het deposito

Casino
Wie streeft naar een gezonde vermogensgroei, zal daar niet al te veel risico’s bij willen lopen, zoals bij een casino. Want ‘zetten op rood’ betekent inderdaad een 49% kans op verdubbeling van de inzet. Maar omgekeerd betekent dit tevens een 51% kans op verlies. Zoveel risico lopen heeft dan ook niets meer te maken met het opbouwen van vermogen. Toch is het opmerkelijk hoeveel risico soms genomen wordt om maar hogere rendementen te kunnen verkrijgen.

AFM
Juist om consumenten te beschermen tegen al te veel risico’s houdt de AFM bij veel instituten en beleggingsconstructies nauwkeurig de vinger aan de pols. En bij niet al te grote investeringen heeft de AFM het verplicht gesteld met een grafiek aan te geven hoeveel risico het voorstel met zich meebrengt. Goed om te weten.

De spaarrekening
Niettemin is het doel van sparen over het algemeen het vormen van vermogen. En wanneer u geen vast omlijnd spaardoel hebt, maar wel snel over uw spaargeld wilt kunnen beschikken, is de traditionele spaarrekening een uitstekende oplossing. De inleg is volledig vrij en opname is doorgaans boetevrij.

Iets meer rente?
Bent u bereid bij opname een opnamevergoeding aan de bank te betalen? Dan kunnen veel banken u een iets hogere rente bieden.

Deposito
Hebt u een bepaald spaardoel voor ogen (een andere auto over 3 jaren), dan kan het acceptabel zijn te kiezen voor een rente die 3 jaar vast staat. Want in dat geval moet uw spaargeld in ieder geval weer beschikbaar komen op het moment, dat u uw spaardoel (de andere auto) bereikt heeft.

Lange termijn
En hebt u eigenlijk geen bepaald spaardoel, maar wilt u zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het vermogen dat u al beschikbaar hebt, dan zou u kunnen kiezen voor beleggen.

Welke keuze?
Het zoeken naar een gezonde vermogensgroei is een kwestie van afwegen van risico’s. Risico’s, fiscus, eigenschappen en doelstellingen. We zullen er graag met u over van gedachten wisselen. Om uw vermogen gericht te laten groeien. Daarbij kan het goed zijn om te weten, dat wij als financieel adviseurs ingangen hebben bij meerdere banken en verzekeraars. En juist dat maakt het kiezen voor de juiste spaarmethode een stuk gemakkelijker.

Meer weten?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!