Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering voor bedrijven bent u als ondernemer goed beschermd. Zo krijgt u juridische hulp en advies bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld als u een conflict hebt met een medewerker of een afnemer. Onze rechtsbijstandverzekering wordt beheerd en uitgevoerd door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Met onze rechtsbijstandverzekering voor bedrijven krijgt u deskundige rechtsbijstand wanneer u, als ondernemer, te maken krijgt met geschillen over onder andere:

 • Arbeidsrecht (conflict met één van uw werknemers)
 • Strafzaken
 • Bedrijfspanden
 • Verzekeringen
 • Verkeersongevallen
 • Vergunningen
 • Afspraken met leveranciers
 • Afnemers die niet betalen (incassobijstand)
 • Het verhalen van uw schade op derden

Dekking uitbreiden

U kunt de rechtsbijstandverzekering uitbreiden met een dekking voor:

 • Particuliere rechtsbijstand (voor u als ondernemer en uw gezin)
 • Pluspakket (extra uitgebreide dekking voor particuliere rechtsbijstand)
 • Bedrijfsmotorrijtuigen
 • Verhuurde panden
 • Onderlinge geschillen in een maatschap
 • Verhaals- en strafrechtsbijstand voor de leden van uw vereniging
 • Geschillen over milieuzaken (voor agrarische bedrijven)
 • Geschillen over quota (voor agrarische bedrijven)

Dekking buiten Nederland

De dekking is hoofdzakelijk beperkt tot Nederland. Voor bepaalde onderdelen (onder andere strafzaken en particuliere rechtsbijstand) is de dekking uitgebreid tot heel Europa.

Wat valt niet onder de dekking

Zoals u kunt vinden in de polisvoorwaarden, valt het volgende niet onder de standaard dekking: milieuzaken, geschillen over intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooien en dergelijke), geschillen over het stichten, verwerven, overdragen of beëindigen van een onderneming, geschillen met de overheid over belastingen en subsidies. Uw tussenpersoon kan u adviseren over eventuele uitbreiding van de dekking.

Eigen risico?

Nee. Er is wel een franchise van toepassing, wat betekent dat u geen rechtsbijstand krijgt als het geschil over een klein bedrag gaat of onder een minimumgrens ligt.

Voordelen

 • Expertise van de rechtsbijstandverzekeraar
 • Incassobijstand standaard meeverzekerd
 • Mogelijkheid om particuliere rechtsbijstand mee te verzekeren

Wilt u weten welke voordelen Numan Assurantieadviseurs u kan bieden?
Maak dan nu een afspraak met één van onze adviseurs.

[Naam]

[Functie]

Omschrijving